KUANZA KUPOKEA MAOMBI YA PASIPOTI MPYA ZA KIELEKTRONIKI KATIKA UBALOZI WA TANZANIA NCHINI SWEDEN.

Ubalozi wa Tanzania nchini Sweden unapenda kuwatangazia raia wa Tanzania waishio katika nchi za Nordic, Baltic na Ukraine kuwa mfumo wa maombi ya Pasipoti mpya za kielektoniki umekamilika kufungwa Ubalozini.

Aidha, tunapenda kuwafahamisha kuwa mwombaji atalazimika kujaza fomu kwa njia ya mtandao inayopatikana katika Tovuti rasmi ya Idara ya Uhamiaji (www.immigration.go.tz) sehemu ya e-services utakuta fomu ya maombi ya Pasipoti (Passport application fomu). Tuzingatie kuwa ujazaji wa fomu haufanyikii Ubalozini isipokuwa tunapokea fomu zilizojazwa na mwombaji mwenyewe kabla ya kupangiwa miadi ya kuja Ubalozini kwa hatua zinazofuata.

Vile vile, kila mwombaji ahakikishe anazo nyaraka zote muhimu na kuziingiza kadiri mfumo utakavyoelekeza vinginevyo ombi husika haliwezi kufanyiwa kazi. Nyaraka zinazohitajika ni kama ifuatavyo: –

  1. Cheti cha Kuzaliwa cha Mwombaji au Hati ya Kiapo (Affidavit) kwa wasio na Cheti cha kuzaliwa
  2. Cheti cha Kuzaliwa cha Mzazi mmoja (Baba au Mama) wa Mwombaji au Hati ya Kiapo (Affidavit) kwa Wazazi wasio na cheti cha kuzaliwa. Ifahamike kwamba Cheti cha kuzaliwa au Affidavit ya Mzazi mmoja ni hitajio la lazima hata kama wazazi wamefariki. Affidavit zitengenezwe Tanzania.
  3. Picha moja ya Pasipoti
  4. Kitambulisho cha Taifa (Lakini sio lazima kama huna)
  5. Nakala ya Kitambulisho cha ukaazi (Residence permit) cha nchi unayoishi kinachothibitisha kuwa mwombaji ni raia wa Tanzania
  6. Nakala ya Pasipoti ya zamani.

Baada ya mwombaji kukamilisha kujaza fomu mtandaoni atalipia $ 15 na kisha kuchapisha (Print) fomu yake na kuomba miadi kwa kupiga simu (+4687322430) au kutuma barua pepe (consular@tanemb.se) Ubalozini ili kupangiwa siku na muda wa kuja kukabidhi fomu zake kwa afisa wa Pasipoti Ubalozini kwa hatua zaidi.

Afisa wa Pasipoti akishapokea fomu na kuhakiki usahihi wa taarifa zilizojazwa kwa mujibu wa nyaraka zilizoambatanishwa na kuridhika mwombaji atatengenezewa ankara (Bill) ya kulipia $ 75 kukamilisha malipo kupitia kwenye mtandao wa malipo ya serikali epay.gepg.go.tz (ukionyesha “Control Number” iliyopo mstari wa pili katika risiti ya malipo). Ada ya pasipoti isilipwe katika akaunti ya Ubalozi na tafadhali fuata maelekezo, bila “control number” kuonekana wakati wa malipo yako pesa uliyolipa itakuwa imepotea. Malipo yakikamilika mwombaji ataingia kwenye hatua ya kupiga picha, Alama za vidole na kuweka saini.

Kama tunavojua pasipoti za zamani zitakoma kutumika ifikapo tarehe 31 Januari, 2020, hivyo ili kuepuka usumbufu katika dakika za mwisho kila mwombaji anatakiwa kupata nyaraka zote zinazotakiwa Kisheria na kuomba pasipoti mapema ili kuepuka usumbufu.

GHARAMA ZA POSTA – MAOMBI YA PASIPOTI

Kutakuwa na gharama ya ziada ya Posta SEK 200 itakayoingizwa kwenye akaunti ya Ubalozi:

Kwa malipo ndani ya Sweden: Account Number (Plus Giro Nr.) 103 7471-8.

Malipo nje ya Sweden:
Bank Identification Code (BIC/Swift)
Address: NDEASESS
International Bank Account Number (IBAN): SE2895000099604210374718 (usiache nafasi).

Akaunti hii ni kwa malipo ya gharama za posta tu na sio ada ya pasipoti. Ukiisha lipia tafadhali ambatanisha na maombi yako siku unapokuja Ubalozini au tuma nakala ya risiti katika email: consular@tanemb.se ukionyesha jina na namba ya utambulisho wa ombi lako(serial number)

Ada ya Pasipoti inalipwa katika mtandao wa malipo ya serikali. Pesa taslimu na kadi Ubalozini hazipokelewi.

Kwa maelezo zaidi wasiliana na  Ubalozi wa Tanzania Stockholm, Sweden

27 Septemba 2019