Ujumbe Kutoka Kwa Balozi Mh. DKT Willibrod Slaa

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ndugu zangu Watanzania,
Napenda kuwasalimia popote mlipo katika nchi zetu za Uwakilishi, Sweden, Denmark, Iceland, Norway, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania na Ukraine. Naamini nyote mko salama mkiendelea na majukumu yenu ya kila Siku. Naomba kutumia fursa hii kuwaletea ujumbe huu muhimu sana.

 1. Tarehe 10 Septemba, 2019 tuliwataarifu kupitia ukurasa wetu wa fb, Whatsapp groups zenu mbalimbali, kupitia Viongozi wenu wa Vyama vya Watanzania na kila aina ya mawasiliano iliyowezekana kuwa Ubalozi wetu umekwisha kufungiwa Mashine za Electronic Passports(E-Passport) na Electronic Visa( E- Visa).
 2. Aidha Mtakumbuka kuwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikwisha kutangaza kuwa Passport za sasa zitakoma kutumika Mwezi Januari 2020. Baada ya muda huu, hutaweza kupita viwanja vyote duniani kwa kuwa viwanja hivyo na vituo vyote vya mipakani havitaruhusu upite kwa kutumia Passpoti ya sasa ya Tanzania
 3. Hivyo hii ni fursa ya pekee kujipatia Passpoti yako mpya.
 4. Maelekezo kamili kuhusu utaratibu wa kupata Paspoti mpya uko kwenye Mtandao. Yaani unatakiwa uingie kwenye Mtandao www.immigration.go.tz, ingia sehemu ya e-Service ambako utakuta Fomu ya Maombi ya Pasipoti. Mfumo wenyewe utakuongoza hatua zote zinazofuata. Aidha Ubalozi pia umetoa maelekezo hatua kwa hatua.
 5. Zingatia
  1. Hakuna maombi yanayopokelewa Ubalozini. Lazima ujaze Fomu hatua kwa hatua, na ukiisha kamilisha hatua ya kwanza yaani baada ya kulipa $ 15 na kupata risiti upige simu ubalozini ili upewe maelekezo ya Hatua ya pili. Baada ya kukamilisha hatua ya kulipia $75 utapewa Miadi ya kufika Ofisini kwa hatua zaidi. Katika hatua hakuna kumtuma mtu. Wewe mwenyewe unatakiwa kufika ubalozini kwa muda na siku utakayokuwa umepewa kwa ajili ya kupiga Biometric Photo, na kuweka saini yako mambo ambayo yanakuhitaji wewe mwenyewe hakuna mwakilishi.
  2. Taratibu nyingine utaelekezwa na Afisa wa Ubalozi anayehusika na masuala ya Pasipoti.

TAHADHARI.

 1. Kumbuka tuna muda mfupi sana umebaki kufikia Januari 2020. Naomba kila mmoja azingatie kuwa huo ndio muda wa mwisho kama ulivyotangazwa na Serikali. Usibahatishe vinginevyo ukipata haki yako hiyo hatutakuwa na namna ya kukusaidia.
 2. Tujitokeze sasa, ili tusiwe na msururu ambao tutashindwa kuuhimili kwa kila mmoja kungojea dakika ya mwisho
 3. Inawezekana wako watakaokuwa na tatizo la kuingia kwenye mtandao au mfumo nilioelekeza hapo juu. Ninaomba kila mmoja ajitahidi kupata msaada kutoka kwa mtoto, ndugu au jamaa na au viongozi wenu wa mahalia. Hii ni kwa sababu kila kitu kinatakiwa kufanyika kwenye mtandao isipokuwa yale mambo mahususi yatakayohitaji mtu kufika ubalozini.
 4. Kwa yale ambayo mtu atahitajika kufika ubalozini ni lazima mtu afike ubalozini. Tofauti na siku za nyuma ambapo Afisa ubalozi aliweza kuwatembelea kwenye maeneo yenu mfumo wa sasa hauwezeshi kusafiri na mitambo ambayo imeunganishwa mmoja kwa mmoja na Mfumo wa Immigration. Isitoshe mitambo husika ni mikubwa na mizito ambayo haiwezekani kuzunguka nayo.

Narudia kutoa Wito kwamba kila mmoja achukue hatua za haraka kujaza Fomu Mtandaoni ili kazi ianze mara mmoja,
Tunawatakia ufanisi wa haraka ili kukamilishi zoezi hili muhimu sana kwa manufaa yenu wenyewe

Kwa maelezo zaidi kuhusu Pasipoti, tafadhali tembelea ukurasa wa pasipoti

More To Explore

East Africa Community Business and Investment Forum 2021

The East African AmbassadorsH.E. Christine Nkulikiyinka, Ambassador for RwandaH.E. Willibrod Slaa, Ambassador for TanzaniaH.E. Nimisha Madhvani, Ambassador for UgandaH.E. Diana Kiambuthi, Ambassador for KenyaAnd the chairman of the board at The Swedish East African Chamber of Commerce, Mr. Jan Furuvald, invites you to save the date, April 27th, for the annual East Africa Community Business

Webinar on Manufacturing and Industrial Investment Opportunities in Tanzania

The Embassy of the United Republic of Tanzania in the Nordic Countries, Baltic States, and Ukraine are planning to hold a webinar on manufacturing and industrial investment opportunities in Tanzania. The webinar will be organized in partnership with the Tanzania Investment Center (TIC), The Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (TCCIA), and the Swedish

Karibu Tanzania

The land of Kilimanjaro