Tanzanians - General
  
 
  Mabadiliko ya Ada za Pasipoti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mabadiliko ya Ada za Pasipoti  
  
Kwa Watanzania wote waishio nchi za Nordic na Baltic,
 
Serikali imetangaza utaratibu mpya wa ada za maombi ya pasipoti mpya. Utaratibu huu unajumuisha pia ada mpya kwa maombi ya pasipoti zilizopotea kabla ya muda wake.

Kuanzia tarehe 01/08/2009 ada kwa maombi yanayowasilishwa Ubalozi wa Tanzania Sweden itakuwa kama ifuatavyo;

A) Waombaji wa pasi mpya     SEK 600.00
B) Waombaji wa pasi iliyopotea kwa mara ya kwanza  SEK 1100.00
C) Waombaji wa pasi iliyopotea kwa mara ya pili au zaidi SEK 1800.00

ENDORSMENT AND LEGALISATION OF DOCUMENTS

Documents e.g. birth certificates, marriage certificates and others originating from Tanzania can be brought to the Embassy for authentication and endorsement at a cost of SEK 200 and SEK 90.00 for postage back to the applicant.
 
 Back To The Top
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLICE CLEARANCE CERTIFICATE  (HATI  YA TABIA NJEMA)
Kwa wale wanaotakiwa kuwa na Hati ya Polisi ya Tabia Njema (Police Clearance Certifiate) toka Tanzania hatua zifuatazo zinatakiwa kufuatwa.

  • Mwombaji atatakiwa kwenda katika kituo cha Polisi kilichoko karibu naye ili achukuliwe alama za vidole (Certified Fingerprints). Kisha;
  •  Andika barua ya maombi kupatiwa hati hii ya tabia njema.
  • Ambatanisha USD 25 kama malipo ya huduma ya kutayarisha hati pale CID Dar es Salaam
  • Ambatanisha nakala ya hati yako ya kusafiria (passport) ikionyesha jina lako sehemu iliyotolewa na tarehe itapoisha muda wake.
  • Ambatanisha karatasi halali zenye alama za vidole - zikiwa na jina, muhuri na sahihi ya afisa aliyechukua
  •  Vitu hivi vyote vitume moja kwa moja kwa

Officer In charge
Forensic Bureau
Criminal Investigation Department Headquarters
P.O. Box 9094
DAR ES SALAAM

Simu: +255 22 211006, 2118637, au +255 754 827940.
Fax Na. +255 22 2112174


Matokeo ya uchunguzi wa taarifa za masuala ya makosa ya jinai (criminal record) hutolewa siku saba baada ya kupokea malipo na kuituma hati hiyo ya tabia njema kwa mwombaji.

*Ikiwa kuna matatizo juu ya ombi hili mwombaji anakaribishwa kuwasiliana na Ubalozi. 

Back To The Top 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 MARRIAGE (NDOA)

 Getting Married Abroad and Getting Married in Tanzania

When a citizen of The United Republic of Tanzania desires to contract a marriage with a citizen of another country, a certificate of no impediment is needed if the law of that country requires him/her to produce  one. This certificate is proof that no legal impediment to the intended marriage is known to the responsible authority in Tanzania (Registrar - General of Marriages).

The Embassy does not issue such certificates but is mandated to endorse and  forward forms for application of certificates for no impedment (RGM. 12 ) directly to;

The Registration Insolvency and Trusteeship Agency (RITA).

Upanga,
Kipalapala Street,
P.O. Box 9183,
Telephone: 2153069 (General line),
Fax: 2153075,
DAR ES SALAAM.

Please visit http://www.rita.go.tz/eng/Marriages.php for more information and for downloading the (RGM. 12 ) application form

or Registrar of Marriages Zanzibar,

Office of the Registrar General
Abdallah Waziri(Registrar General)
Mambo Msiige Building, Kelele Street, Shangani
P.O.Box 772
Zanzibar
Tanzania

Tel: +255242236324
Fax: +255242236325
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ,

http://www.kubzanzibar.org

When the certificate is issued, the applicant is supposed to bring it to the Embassy for endorsement. Fee for endorsement is SEK 200 per document.

Getting Married in Tanzania

If you live abroad and wish to get married in Tanzania please read the procedures here and follow what is  applicable to Tanzanians

 Back To The Top
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
RENUNCIATION OF CITIZENSHIP (KUUKANA UTANZANIA)

 

The Embassy of Tanzania in Sweden does not issue Certificates of Renunciation of Tanzanian Citizenship but only  receives and forwards applications to the Immigration Office, Ministry of Home Affairs in Tanzania. This process takes not less  than three months before the Certificate of Renunciation is issued. When the certificate is issued it is sent to the Embassy and forwarded to the correct address of the applicant.

The applicant must fill in two original copies of the application form(RENUNCIATION FORM) The form must be signed by a person who is authorized to receive oaths (Commissioner of Oaths). He or she can be a person appointed by the Minister of Justice or can be by virtue of their status e.g. Magistrate, lawyers, notaries).

Fee for processing is SEK 1100.00 ( one thousand and one hundred) including postage. The fee must be paid to Tanzania Embassy's Post Giro Account:  Address: NDEASESS and International Bank Account Number (IBAN): SE2895000099604210374718. Evidence/receipt of payment must be attached to the application form.

Other requirements are 3 passport sized photos, Tanzanian passport (in order to be returned to the Ministry of Home Affairs) and a letter of offer of new citizenship (the letter must be in/translated in English).

KUUKANA URAIA WA TANZANIA

Ubalozi wa Tanzania, Sweden hautoi Vyeti vya Kuukana Uraia wa Tanzania bali inapokea tu maombi na kuyawasilisha Idara ya Uhamiaji, Wizara ya Mambo ya Ndani Tanzania. Hatua za maombi haya yanachukua si chini ya miezi mitatu kabla Cheti cha Kuukana Uraia kutolewa. Cheti kikitolewa kinatumwa Ubalozini na Ubalozi kukituma katika anuani sahihi ya mwombaji.

Mwombaji anatakiwa kujaza fomu mbili za maombi ya kuukana uraia (FOMU ZA KUUKANA URAIA ). Fomu hii inatakiwa ijazwe mbele ya Afisa anayeruhusiwa kupokea viapo. Huyu anaweza kuwa ni Afisa aliyeteuliwa na Wizara ya Sheria, Wakili, Hakimu au yeyote anayeruhusiwa kwa kutokana na Cheo au wadhifa wake. 

Malipo ya huduma hii ni SEK. 1100 (elfu moja) ikiwa ni pamoja na gharama za posta. Ada ilipwe katika akaunti ya Ubalozi  Post Giro Account:  Anuani ni NDEASESS na International Bank Account Number (IBAN): SE2895000099604210374718. Risiti ya malipo iambatanishwe katika fomu za maombi.

Mahitaji mengine ni picha 3 za pasipoti, Pasipoti ya Tanzania (ili irudishwe Wizarani), barua aliyopewa ya kukubaliwa Uraia mpya (iwe kwa/imetafsiriwa kiingereza).

 

 

Back To The Top
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TANZANIANS ASSOCIATIONS (VYAMA VYA WATANZANIA)

in Sweden, Norway, Denmark and Finland.

 

SWEDEN

Tanzania Association in Sweden (TANRIK) - National Association

Tengo Kilumanga, Mwenyekiti 

Tel:  +46 705263303

Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

website:  http://tanzaniskariks.se/ 

 

Kilimanjaro Club; Tanzania Association in Stockholm

C/O Khalifa Zam, 

Nordkapsgatan 15, 

164 36, Kista

FC Kilimanjaro Club: Tanzanian Football Club in Stockholm. 

www.http://fckilimanjaro.snabber.se/

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Tel: +46 737234412 

 

Tanzania Association Uppsala

Contact Person; Seynab Haji, Tel: 0706508823;  

 

Tanzania Association in Gothenburg.

Lucy Eriksson, Mwenyekiti

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Rehema Prick, Katibu

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

 

Tanzania Association in Mälmo (TANSWE) - TANZANIAS  in Mälmo

Betty Malongo, Mwenyekiti

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Tel: 0723815687 

Devotha Kibakaya, Katibu; Tel: 0700420408


DENMARK

Tanzanias in Denmark  Association (TANDEN)

www.watanzania.dk

John Butondo, Mwenyekiti 

Tel: +45 20278171

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ;

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

 

Danish Tanzanian Friendship Association (DANTAN)

c/o Jesper Kirknaes

Smallegade 42

2000 - Frederiksberg

Denmark

Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

www.dantan.dk  

 

Tanzania Association of FYN (Muungano wa Watanzania Fyn), Denmark

Contact: Laanyuni Sumuni Laizer

Holmehusvej 77/79,

5000 Odense C.

Tel: +45 52991678/ 51832784/ 81312093 

Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 


NORWAY

Tanzania Association in Oslo

P.O Box 287

Sentrum, 0103 Oslo

Tel: +47 90806901

Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

http://watanzaniaoslo.blogspot.com/

 

Chama cha Watanzania Bergen, 

C/O Patrick Mshomi 

Glasskaret 15,

5106 Øvre Ervik,

Norway.

Tel: +47 41629677 or 55193129 

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Tanzania Trondheim Club (TTC)

Trondheim, Norway

Frostaveien 12 A, 

7043 TRONDHEIM

Mwenyekiti: Frida Mrope

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  


FINLAND

Association of Tanzanias in Finland (TAF) ry

Jumuiya ya Watanzania Finland

Mwenyekiti: Festo Mwakyusa; This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Naibu Mwenyekiti: Edwin Ndaki; naibu. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Katibu: Linus Kagali; This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Mhasibu; Ruth Lugora; This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Mawasiliano; Sydney Lugora;

+358 45 331 8445 

Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

Web: www.tanfin.org 

 

Jumuiya ya Watanzania Tampere - Finland

Contact: William and Salome Mjema

Simu: +358 465739621

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

http://watanzaniatampere.blogspot.se/


 

 Back To The Top
 
PLACES OF WORSHIP (SEHEMU ZA IBADA)
 CHURCHES/MAKANISA MOSQUE/MISIKITI
  

IBADA YA KISWAHILI

ST. CLARA

Kila Jumapili saa 8.00 mchana

Kanisa la St. Clara(karibu na Central Station/Åhlens)

(Wanakaribisha madhebehu yote).

The Islamic Congregation

Apelbergsgatan 34
SE - 111 37 Stockholm

Tel: +46 8 21 20 99
Fax: + 46 8 22 52 54


 ENGLISH SERVICE

Immanuel Church (International Fellowship)
Kungstensgatan 17
Box 6588
113 83 STOCKHOLM

Tel: +46 (0)8 587 503 00
Fax: +46 (0)8 587 503 30

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Web: www.immanuel.se/international

Services: Sunday 09.30 am and 11.15 am

NB: one service at 10 am from 5 Jun - 21 August

STOCKHOLM MOSQUE

Kapellgränd 10
Tel: +46 8-509 109 00
Subway: Medborgarplatsen
Homepage: www.stockholmsmoske.org
CATHOLIC CHURCHES 
Domkyrkoförsamlingen (Catholic)
Folkungagatan 46, Box 4145
SE-102 63 Stockholm

Tel: +46 8 640 15 55
Fax +46 8 640 15 48 
 

Marie Bebådelse Församling (Catholic)
Linnegatan 79
SE-114 60 Stockholm

Tel: +46 8 661 69 36
Fax: +46 8 663 29 81

 
SS:ta Eugenia Catholic Church
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 STOCKHOLM
Tel: +46 (0)8 679 5770
Web: www.sanktaeugenia.se
English Service: Sunday 18.00
 

 

Back To The Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Monday, 06 March 2017 )