News Flash

On his last day in Tanzania, President Clinton became one of 360, 000 visitors annually to explore the World Famous Ngorongoro Crater. Often called "Africa’s Eden" and the "8th Natural Wonder of the World," this collapsed volcano (a “caldera”) is located in the Ngorongoro Conservation Area . This is a natural sanctuary for thousands of birds, insects and animals such as lions, zebra, black rhino and wildebeest, all free to wander.
 
Home arrow Tanzanians arrow Passports
Tanzanians - Passports Print E-mail

 (Plus Giro Nr.) 103 7471-8 Bank Identification Code (BIC/Swift) Address: NDEASESS and 

International Bank Account Number (IBAN): SE2895000099604210374718 

PASI MPYA / NEW PASSPORTS

Kutokana na sababu zisizoweza kuzuilika, maafisa wa Ubalozi hawataweza kuwafuata waombaji katika nchi zote za Nordic na Baltic. Wote mnashauriwa kufika Ubalozini Stockholm Sweden kuwasilisha maombi yenu. Tunasikitika kwa usumbufu utakaowapata.

Pasipoti za sasa ni kwa matumizi ya mtu mmoja tu, watoto pia wanatakiwa kuwa na pasipoti na watafuata taratibu zote zinazohitajika za utoaji wa pasipoti mpya.

Utaratibu wa kuomba pasi mpya kwa mwombaji wa mara ya kwanza na kwa yule ambaye pasi ya zamani imekwisha ni kama ifuatavyo; 

NB: Kuepuka usumbufu tafadhali fanya miadi (appointment) na Ubalozi kabla ya kuja.

 

(A)   Maombi:

 

 • Mwombaji anatakiwa awasiliane na Ubalozi ili aweke miadi (appointment) 
 • Mwombaji anaweza kujaza fomu ya maombi ya pasipoti iliyopo katika mtandao na kuichapisha kabla hajaja (JAZA FOMU YA PASIPOTI NA CHAPISHA)
 • Mwombaji atakayekuwa hajajaza fomu atapewa fomu za kuombea pasipoti (CT 5AI) na kujaza kwa mkono akiwa Ubalozini.
 • Sahihi ya mwombaji itawekwa mbele ya afisa wa ubalozi kwa kalamu maalum. 
 • Maombi yote yatajazwa kwa HERUFI KUBWA
 • Mwombaji atachukuliwa alama za vidole na ofisi ya Ubalozi husika 

(B)  Viambatanisho

Mwombaji atahitajika kuleta;

 

 • Picha tano ( 5) 'passport size' (zenye urefu wa 4.5cm na upana 3.5cm) ambazo nyuma yake zinaonyesha rangi ya maji bahari (skyblue background).
 • Pasipoti ya Tanzania iliyokwisha - itakayotolewa nakala ya kurasa zinazohitajika na afisa hapa Ubalozni
 • Cheti halisi cha kuzaliwa na nakala ya pasi ya mzazi Mtanzania kama mwombaji ana umri chini ya miaka 18 (Kwa mwombaji wa mara ya kwanza).
 • Cheti halisi cha kuzaliwa, nakala ya cheti cha kuzaliwa wazazi au hati ya kujiandikisha kama wazazi au babu na bibi walihamia Tanzania kutoka nchi nyingine. 
 • Kama unabadili jina ambatanisha barua kueleza sababu na vyeti au hati kuonyesha kubadili jina kihalali (deed poll)
 • Risiti ya malipo ya ada ya pasipoti SEK. 600. Kama pasipoti imepotea Ada ni SEK 1100.00
 • Tafadhali lipia kabla ya kuja Ubalozini katika Akaunti namba ni (Plus Giro Nr.) 103 7471-8 (kwa walipaji Sweden). Walipaji nje ya Sweden watumie Bank Identification Code (BIC/Swift) Address: NDEASESS and International Bank Account Number (IBAN): SE2895000099604210374718 (bila kuacha nafasi). 

MUHIMU:

 

 • Ubalozi haupokei fedha taslim! 
 • Vyeti, hati au barua vilivyotolewa Nchi nyingine viambatanishwe na tafsiri yake kwa kiingereza

Maombi yatatumwa Makao Makuu ya Uhamiaji Dar es Salaam. Pasipoti zitakapokuwa tayari waombaji wataarifiwa kwa kuweka tangazo katika Tovuti ya Ubalozi. 

 

(C)  Hati ya Kusafiri ya dharura - Tafadhali angalia maelezo hapa chini.

 

INAWEZEKANA KUPATA PICHA ZA PASI HAPA ILA PIGA SIMU KUJUA KAMA WAMEFUNGUA

 

Alhassani Express

Photo to Pass and ID 

Valhallavägen 84

114 27 Stockholm

Tel: 086122357 

 

Iko karibu na Tekniska Högskolan (Kuna uhakika wa kuwakuta wako wazi)

 

Ian Johnson Foto 

Djursholmsvägen 33,

183 52 Täby, Sweden ‎  

+46 8 630 08 66   ‎  

www.ianjohnsonphoto.se 

 

Iko karibu na Ofisi ya Ubalozi (Haina uhakika mara nyingi panakuwa pamefunga)

 Back To The Top
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 PASI ZA KUSAFIRI ZA DHARURA/EMERGENCY TRAVEL DOCUMENTS (ETD)

 Tanzanians who are travelling on emergency reasons can be provided with an emergency travel document. The emergency travel document (ETD) can enable them to travel only to Tanzania. Reasons for requesting an ETD can be:

Payment for an ETD is SEK 300.00* plus postage ( SEK 120.00 for Sweden and SEK. 150.00 for other countries (attach receipt of payment).

Other requirements are, 2 passport sized photos, evidence that the applicant is a Tanzanian, and a police report for lost passport.


Endapo unahitaji kusafiri wakati pasi yako imeisha muda na uliyoomba haijaletwa Ubalozini au kama pasipoti imepotea, au unarudi nyumbani kwa sababu zozote zile na huna pasipoti, Ubalozi unaweza kutoa Pasi ya Dharura. Matumizi ya pasipoti ya dharura ni kwa safari ya kwenda Tanzania tu. 

Ili kupata pasi ya dharura inatakiwa viambatanisho vifuatavyo;

 

 • Jaza Fomu za kuomba pasi ya dharura 
 • Ambatanisha ushahidi wa Uraia wako wa Tanzania - Kitambulisho chochote kinachoonyesha kuwa wewe ni Mtanzania, cheti cha kuzaliwa etc.
 • Ripoti ya Polisi kuonyesha kuwa ulitoa taarifa ya kupotea kwa pasipoti (iwe kwa lugha ya kiingereza)
 • Nakala ya Pasipoti iliyopotea kama unayo 
 • Barua ya kujieleza kwa nini unataka hati ya dharura
 • Picha 2 za pasipoti
 • Malipo ya SEK. 300 pamoja na SEK 120 (Sweden) na SEK. 150 (Nchi zingine) kwa ajili ya kutuma kwa posta kama hukuja Ubalozini.

 


 Back To The Top
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WATOTO KATIKA PASI (CHILD ENDORSEMENT)

Watoto wanatakiwa waombewe pasi zao. Majina ya watoto hayawekwi tena katika pasi ya mzazi. 

 Back To The Top
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PASI ILIYOPOTEA (LOST PASSPORT)

A police report in English for the lost passport is required. A copy of the lost passport/ number and DN number for old passports, a receipt of payment for passport fee SEK 1100.00. Follow passport application process as above.

Mwombaji mwenye Pasi iliyopotea anatakiwa awe na ripoti ya polisi kwa lugha ya kiingereza. Awe na nakala ya pasi ya zamani au namba yake na DN namba toka pasi ya zamani ina saidia katika kupata kumbukumbu za mwombaji. Malipo kwa waliopoteza pasi mara ya kwanza ni SEK 1100.00. Malipo kwa waliopoteza pasi mara ya pili ni SEK 1800.00.Maombi ya pasi mpya ni kama ilivyoelezwa hapo juu.

  Back To The Top
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 KUBADILIKA JINA (CHANGE OF NAME)

 

Those wishing to change name for any reason e.g. marriage and therefore need to apply for a new passport bearing the new name. Come in person to the Embassy to make the application. Write a letter to explain why you want to change your name, attach supporting documents on change of name ( deed poll, marriage certificate etc.). Other attachments as listed above (fees and passport photos).

Ukihitaji kubadili jina kwa sababu yoyote ile kama ndoa inabidi uombe pasipoti mpya yenye jina jipya. Inabidi kuja Ubalozi kuomba. Andika barua ya kujieleza sababu ya kubadili na ambatanisha ushahidi wa kubadili aidha kwa ndoa au kwa kubadili kwa hiari uwe na hati ("deed poll", cheti cha ndoa nk).

All letters must be addressed to the Director of Immigration, U.F. S Embassy of Tanzania, Sweden. Barua iandikwe kwa Kamishana wa Uhamiaji, Dar es Salaam, K.K.K Ubalozi wa Tanzania Sweden.

  Back To The Top
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 MALIPO (FEES)

 No. Type of Fee
 Amout of Fee in SEK
Postage  in SEK
 1. New passport

   600.00

        -
 2. Lost Passport (once)

 1100.00

         -
 3. Lost Passport (twice)

 1800.00

 
 4. Emergency Travel Document (ETD)

   300.00

120 (SE) 150 Other
5. Renunciation of Tanzanian Citizenship

 1000 .00

120 (SE) 150 Other
6. Endorsement and Legalisation of Documents

   200.00  per document

120 (SE) 150 Other

 All fees are subject to change at any time.

Please make all payments (fees and postage) as indicated above  to:-

Näsby Allé 6, 183 55 Täby;
Tel: +46 8 732 24 30/1,
Fax: 46 8 732 24 32;
E mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Our Plusgirot Bank (Publ) Account Number 103 7471-8 (for paying customers within Sweden).

When payments are made outside Sweden, applicants can use the following: 

 • Bank Identification Code (BIC/Swift) Address: NDEASESS and
 • International Bank Account Number (IBAN): SE2895000099604210374718 (no space).

Payment is always in advance - credited to our Postgirot Bank and receipt of payment must be attached. Cheques are not acceptable.

Please ensure to send all attachments required in your application and a receipt or proof of payment of fee and postage (if not submitted personally).

 Back To The Top
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 PASI ZILIZOKAWIA

 

Ubalozi wa Tanzania Stockholm kwa kushirikiana na Idara ya Uhamiaji Dar es Salaam Tanzania wanajitahidi kuhakikisha kuwa Watanzania wanaoishi katika nchi za Nordic na Baltic ambao walituma maombi ya pasi mpya za kusafiria na bado hawajazipokea mpaka sasa wanapatiwa pasi hizo mapema iwezekanavyo.

Pasi nyingi zinazokawia kutolewa ni kwa sababu maombi yanaupungufu. Tafadhali tunaomba mzingatie masharti na viambatanisho vinavyotakiwa. Waombaji wanaohitaji kuambatanisha vyeti vya kuzaliwa, ndoa, barua ya polisi, kubadili jina n.k tunawaomba walete tafsiri zake kwa kiingereza. Wale wanaoahidi kutuma baada ya kuambiwa upungufu tunawaomba watekeleze haraka la sivyo maombi yao yanawekwa pembeni.

Ikiwa viambatanisho vyote vimekamilika na pasi bado imekawia msisite kutupigia Ubalozini Na. +46 8 7322430/31au kutuma barua pepe mkitumia anuani This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . Katika taarifa hii tafadhali hakikisha unaleta:

 • Jina lako kamili,
 • Eneo unaloishi/Anuani, na
 • Tarehe uliyoleta maombi yako.

Ukipata taarifa hii tafadhali mweleze na mwingine!!!!!!!!!!

 Back To The Top
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PASI MPYA ZILIZOPOKELEWA UBALOZINI

 

Pasipoti, hati nk. zinapoletwa Ubalozini toka Uhamiaji tunazitangaza hapa. Kwa watanzania walioko Stockholm wanakaribishwa kuchukua wao wenyewe hapa Ubalozini. Kwa wale walioko nje ya Stockholm wahusika wanaombwa watume anuani zao za sasa kwa barua pepe ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) ili tuweze kuwatumia kwa register. Kwa vile pasipoti ni muhimu ni vyema anuani ya muhusika anayotumia hivi sasa iandikwe kwa ufasaha ili kuzuia upotevu.

Wale ambao hawataona majina yao tunawaomba wawe na subira. Ikiwa utapatwa na dharura wakati ukisubiri pasi mpya, Ubalozi unaweza kutoa pasi ya dharura kwa safari ya kwenda Tanzania tu.

Majina yafuatayo ni kwa pasi au hati za kuukana uraia zilizotolewa na kutumwa hapa Ubalozini. 

  PASIPOTI ZILIZOPOKELEWA TAREHE 19 DISEMBA 2017

NA.

JINA

01

ANNA PAULO LARSSON

02

ELIZABETH MATIUAS NCHALLA

03

EMMANUEL FURAHA MSUYA

04

HONORATHA CHRISTOPHER HOJLUND

05

JANE JOSIAH MUGYABUSO

06

SABRI HAMISI KIGOGO

07

JANETH LEONARD MATEMBO

08

 ADORE LAMECK GASTO

09

ROBERT WILLIAM ABDUL

10.

 SALIM MUSTAFA SULEIMAN

11.

MERCY MWESIGA ELIAS

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIPOTI NA VYETI VILIVYOPOKELEWA 6 NOVEMBA 2017

NA.

JINA

01

TALLAL TAREG AZZOA

02

WAEL TAREG AZZOA

03

CAHIL TAREG AZZOA

04

VELONIKA JOHN KASHAMBWA

05

TRAVIS KENDRICK EDWARD

06

ENNY CHEDIEL MCHOMVU

07

LOMA ABRAHAM LAIZER

08

 IRENE SHUBILA CHARLES MUCHUNGUZI

09

IMMAKULATE PHARES MANDE

10.

 JACQUELINE PASCHAL NYGARD

11.

ELI ESTHER GILLERAS    

12.

MODI RAJABU

13.

PILI RAJABU MOHAMED NGUNGURU

14.

MAJIDI RAJABU

15.

MASIMO RAJAB

 

 

 

VYETI

1.

ALWIYE HUSSEIN HABSHY

2.

SAMIRA MWINYI IMAN

3.

CALVIN PATRICK NTENGA

4.

DOROTH JOHN LYIMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIPOTI NA VYETI VILIVYOPO UBALOZI MUDA MREFU

AKEEM ENRIQUE TIHAKANA 

ANNA GRACE NATASHA KATO

JAMES MUNYANEZA APPOLINARY

DYLAN ERIC AGHAFEKOKHIA

MOHAMED MOHAMUD ABDUL WARSAME

AMELIA ADESUWA AGHAFEKOKHIA

PETER MATHEW MSAKY

SINGOI MOHAMED NGORORO

ANNA GRACE NATASHA KATO

PASIPOTI ZILIZOOKOTWA

TELIAN TANGIDI KALUNJU

ABDALLAH SALEH OMAR

RUSINA AHMED PIPINO 

MARGARETH PAUL MOSHI

REYKHA ADAM IBRAHIM 

VYETI

IDDI HAMZA IDDI 

ELIEKA NDETAIYWA GRAFTAS

VEILA BARSNES

TALIB NASSOR BAHAJ

KAREEEN DENNIS MAZALI

JULIANA JOHN SAMWELI

GLORIA PETER BIHAYI

SHAABAN SALUM OMAR

OMAR HASSAN MOHAMED

HAKIM ISLAM MAHDI AL-MASHJARY

ABDUL FAZALDIN IMAMDIN

ESHIDOREEN PATRIC ANIN NTENGA

COLIN PATRIC ANIN NTENGA

ANWAR MAKELIO D'VAZ

HALIMA YUSUPH AHMED

ZAHRA AHMED NOOR

   Back To The Top----

 

Last Updated ( Tuesday, 16 January 2018 )
 
© 2018 Embassy of The United Republic of Tanzania - Stockholm, Sweden

Comments for Webmaster
.